Loading

Marrëveshjet

 1. Cooperation Agreement: Kolegji “Pjetër Budi” me Universitetin “Albanian University” Shqipëri, nr.240/2017, dt. 14.03.2017
 2. Cooperation Agreement: College “Pjeter Budi” vs Monte Negro Business School (Mediterranea University), Nr. 65/2016, dt. 28.01.2016;
 3. Cooperation Agreement: College “Pjeter Budi” vs Institute for Scientific and Research and Development from Ulcinj, Nr. 66/2016, dt. 28.01.2016;
 4. Marrëveshje bashkëpunimi: Kolegji “Pjetër Budi” vs Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe të Konkurrencës, Nr. 1077/2015, dt. 25.11.2015;
 5. Memorandum Mirëkuptimi: Kolegji “Pjetër Budi” vs Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C, Nr. 797/2015, dt. 08.10.2015;
 6. Cooperation Agreement: College “Pjeter Budi” vs University Politehnica of Bucharest, Faculty of Automatic Control and Computer Science, Nr. 294/2015, dt. 18.03.2015;
 7. Cooperation Agreement:: Kolegji “Pjetër Budi” vs Institute BIP – Balkan Institute for Procurement, Nr. 363/2015, dt. 09.09.2015;
 8. Cooperation Agreement: Kolegji “Pjetër Budi” vs ECDL Kosova SH.A., Nr. 614/2015, dt. 14.08.2015;
 9. Cooperation Agreement: College “Pjeter Budi” vs MA-Tax Consulting GmBH, BEO LLC, Nr. 1030/2013, dt. 17.12.2013;
 10. Cooperation Agreement: Kolegji “Pjetër Budi” vs Kolegji “DARDANIA”, Nr. 434/2012, dt. 21.06.2012;
 11. Cooperation Agreement:-Pjetër Budi vs Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – 45788 datë: 26.11.2007
 12. Memorandum i Mirëkuptimit- Pjetër Budi vs NATO/KFOR – 45/992 datë: 25.05.2008
 13. Cooperation Agreement:– Pjetër Budi vs Ministria për Kthim dhe Komunitete – datë: 08.07.2005
 14. Cooperation Agreement: për shfrytëzimin e Sistemit Informativ Doganor Pjetër Budi vs Doganat e Kosovës – 5/08 datë: 21.05.2008
 15. Kontratë mbi ofrimin e shërbimeve Intelektuale – Pjetër Budi vs Shoqërisë së sigurimeve DARDANIA – 45/083, datë: 07.07.2006
 16. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs Fakulteti për Turizëm dhe Shkenca Organizative “Shen Klementi” Ohër – 333, datë: 05.05.2005
 17. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs Shërbimi Doganor i UNMIK-ut – 01/425, datë: 01.09.2005
 18. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – 388/2012, datë: 16.05.2012
 19. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs Kolegji Dardania – 434/2012, datë: 21.06.2012
 20. Cooperation Agreement:– Pjetër Budi vs Oda Ekonomike e Kosovës – 562/2011, datë: 08.07.2011
 21. Memorandum i Mirëkuptimit – Pjetër Budi vs Ministria e Forcës së Sigurisë Kosovës – nëntor 2010
 22. Marrëveshej e Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit – Pjetër Budi vs Hotel Restorant “JEHONA” – Kamenicë, 45/2462, datë: 17.03.2010
 23. Marrëveshje e Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit – Pjetër Budi vs Fakulteti  i Shkencave Matematiko Natyrore – Prishtinë, 45/2528, datë: 05.05.2010
 24. Marrëveshje Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi – Pjetër Budi vs N.T.SH. “ DACI- SHPED” Hani i Elezit, 45/2336, datë: 22.01.2010
 25. Memorandum Mirëkuptimi – Pjetër Budi vs Bournville College, Bristol Road South, Northfield, Birmingham, B31 2AJ- 45/1533, datë: 03.12.2008
 26. Memorandum Mirëkuptimi – Pjetër Budi vs Malta International Trainin Centre –MITC – 45/723, datë: 25.10.2007
 27. Memorandum Marrëveshje – Pjetër Budi vs New.co, “ILIRIA HOTEL” ll.ll.c, 45/407, datë: 27.10.2008
 28. Memorandum Marrëveshje – Pjetër Budi vs Kompania Shpedituese Ndërkombëtare “Inter Europa” – 45/1406, datë: 27.10.2008
 29. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs Kompania e Sigurimeve “ELSIG” SH.A – 45/1416, datë: 11.12.2008
 30. Cooperation Agreement:- Pjetër Budi vs N.T.H. “Sharri” – 45/147, datë: 27.09.2006
 31. Cooperation Agreement:– Pjetër Budi vs Kompania e Sigurimeve DARDANIA, 45/082, datë: 07.07.2006
 32. Cooperation Agreement: – Pjetër Budi vs N.T.SH.”Drilloni Benz” -45/522, datë: 21.09.2007
 33. Cooperation Agreement:– Pjetër Budi vs Kompania e Sigurimeve “Croatia Sigurimi”- 45/114, datë: 08.09.2006
 34. Kontratë – Pjetër Budi vs Shoqëria Sigurimeve “Dardania” 45/087, datë: 10.07.2006
 35. Kontratë – Pjetër Budi vs Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – 45/846, datë: 16.01.2008
 36. Kontratë – Pjetër Budi vs Sektori i Teknologjisë Informative pranë shërbimit Doganor- Drejtoria e Doganave, 45/349, datë: 27.04.2007
 37. Kontratë – Pjetër Budi vs Kompania e Sigurimeve Dukagjini, 45/077, datë: 22.06.2006
 38. Cooperation Agreement: Sindikatën e PTK-s-600/2013
 39. Marrëveshje bashkëpunimi me sindikatën  e Policisë së Kosovës-691/2013
 40. Cooperation Agreement: MTI for Iternship 544/2013
 41. Cooperation Agreement: Voline Institute of Economy and Management –Ukraine – 873/2013, 02.12.2013
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/