Loading

Organizimi dhe menaxhimi

Presidenti i Bordit


Besim Ajeti
Fitim Maçani

Menaxher Ekzekutiv
Orhan Ceku

Dekan i Kolegjit
Zyra për Sigurimin e Cilësisë

Elissa Mollakuqe
Sekretar i Kolegjit

Shpëtim Morina
Financat

Fiqrete Haliti - Drejtor financiar

Agron Mustafa - Kontabilist
Zyra e marrëdhënieve me
publike dhe marketingut

Valon Xhigoli
Menaxher Organizativ

Burim Ajeti
Shef Administrate

Mjellma Zhuri
Zyrtare e Administratës

Agnesa Xhaka
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/