Loading

Organizimi dhe menaxhimi

 


President
Besim Ajeti
Menaxher i
Përgjithshëm
Fitim Maçani
Rektori
Hashim Rexhepi
Sekretari
Orhan Çeku
Financa
Fiqrete Haliti
Administrata
Mjellma Zhuri
Zyra e Cilësisë
Elissa Mollakuqe
pjeterbudi@gmail.com
https://www.facebook.com/KolegjiPjeterBudi/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/
GOOGLE
https://pjeterbudi-edu.com/organizimi-dhe-menaxhimi">