Loading

Organizimi dhe menaxhimi

Presidenti i Bordit


Besim Ajeti
Menaxher i Pergjithshem

Fitim Maçani

Rektor i Kolegjit

Artan Haziri

Prorektor per ceshtje akademike

Drita Malichij
Prorektor per ceshtje joakademike

Sulbije Mehemeti
Zyra për Sigurimin e Cilësisë

Elissa Mollakuqe
Sekretar i Kolegjit

Anila Mustafa
Financat

Agron Mustafa-
Drejtor financiar

Fiqrete Haliti -
Financiar
Menaxher Organizativ

Burim Ajeti
Shef Administrate

Mjellma Zhuri
Zyra e Karrieres

Qëndrim Tërnava
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/