Loading

Orari i provimeve

Orari i provimeve për afatin e Janarit – 2021

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Janarit-  2021, niveli Baçelor, Master dhe Profesional  për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – JANAR 2021

Orari i provimeve MA -JANAR 20201

Orari i provimeve për Teknologji Informative dhe Komunikim-JANAR 2021

 ___________________________________________________

Orari i provimeve për afatin e Nëntorit – 2020

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Nëntorit –  2020, niveli Baçelor, Master dhe Shkollim Profesional për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – NËNTOR 2020 

Orari i provimeve MA -NËNTOR 2020

Teknologji Informative dhe Komunikimi -NËNTOR 2020

Orari i provimeve për afatin e Shtatorit – 2020

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Shtatorit-  2020, niveli Baçelor, Master dhe Shkollim Profesional për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – SHTATOR 2020 

Orari i provimeve MA -SHTATOR 2020

Teknologji Informative dhe Komunikim-SHTATOR 2020

 

 

 

Orari i provimeve për afatin e Qershorit – 2020

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Qershorit-  2020, niveli Baçelor, Master dhe Shkollim Profesional për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – QERSHOR 2020 

Orari i provimeve MA -QERSHOR 2020

Teknologji Informative dhe Komunikim-QERSHOR 2020

 

 

 

Orari i provimeve për afatin – Prill – 2020

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Prillit-  2020, niveli Baçelor, Master dhe Shkollim Profesional për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – PRILL 2020 

Orari i provimeve MA -PRILL 2020

Teknologji Informative dhe Komunikim-PRILL 2020

Orari i provimeve për afatin e Janarit – 2020

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Janarit-  2020, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve – BA – JANAR 2020 

Orari i provimeve MA -JANAR 2020

Orari i provimeve për Teknologji Informative dhe Komunikim-JANAR 2020

Orari i provimeve për afatin e Nëntorit – 2019

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Nëntorit-  2019, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve BA – Nëntor 2019 

Orari i provimeve MA -Nëntor 2019 

Orari i provimeve për afatin e Shtatorit – 2019

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Shtatorit –  2018/19, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve BA – Shtator 2019 

Orari i provimeve MA -Shtatorit 2019 

Orari i provimeve për afatin e Qershorit – 2019

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të Qershorit –  2018/19, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve BA -Qershor 2019 

Orari i provimeve MA -Qershor 2019 

Orari i provimeve për afatin e Prillit – 2019

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të prillit –  2018/19, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i provimeve BA -Prill 2019 

Orari i provimeve MA -Prill 2019 

Orari i provimeve për afatin e Janarit – 2019

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të janarit 2018/19, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

 Orari i Provimeve BA – Janar 2019

Orari i Provimeve MA – Janar 2019

 


 

Orari i provimeve për afatin e Nëntorit 2018

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të nëntorit 2018/19, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari i Provimeve BA -Nëntor 2018

Orari i Provimeve MA -Nentor 2018


Orari i provimeve për afatin e Shtatorit

Bachelor_Orari_i_provimeve_Shtator_20018

Master_Orari_i_provimeve_Shtator_20018

 


Orari i provimeve për vitin akademik 2017/2018

Në linkun e më poshtëm mund të gjeni orarin e provimeve të afatit të qershorit 2017/18, niveli Baçelor dhe Master për të gjitha drejtimet.

Orari_i_Provimeve_BA_Qershor_2018

Orari_i_Provimeve_MA_Qershor_2018

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/