Loading

Orari i kollokuiumeve

Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin dimëror, viti akademik 2020-2021.

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi

——————————————————————————————————————–

Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të para për semestrin dimëror, viti akademik 2020-2021.

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin veror, viti akademik 2019-2020.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të para për semestrin veror, viti akademik 2019-2020.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi

Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin dimëror, viti akademik 2019-2020.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të para për semestrin dimëror, viti akademik 2019-2020.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – viti i tretë

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin veror, viti akademik 2018-2019.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Dogane dhe Shpedicion – viti i tretë

Administrim Biznesi – viti i tretë

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – viti i tretë

 


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të para për semestrin veror, viti akademik 2018-2019.

Doganë dhe Shpedicion – viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – viti i dytë

Dogane dhe Shpedicion – viti i tretë

Administrim Biznesi – viti i tretë

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – viti i tretë

 


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin dimëror, viti akademik 2018-2019.

Doganë dhe Shpedicioni – viti i parë 

Doganë dhe Shpedicioni – viti i dytë 

Doganë dhe Shpedicioni – viti i tretë 

Administrim Biznesi – viti i tretë 

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – viti i tretë

 


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të para për semestrin dimëror, viti akademik 2018-2019.

Doganë dhe Shpedicion – Viti i parë

Doganë dhe Shpedicion – Viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – Viti i tretë

Administrim Biznesi – Viti i tretë

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Viti i tretë


Në linkun e mëposhtëm do të mund të shkarkoni orarin e kollokuiumeve të dyta për semestrin veror, viti akademik 2017-2018.

Aadministrim_Biznesi_III25.05.18

Administrim_Biznesi_I_25.05.2018

Administrim_Biznesi_II25.05.2018


Dogane_dhe_Shpedicion_I-25.05.2018

Dogane_dhe_Shpedicion_II25.05.2018

Dogane_dhe_Shpedicion_III25.05.2018


Menaxhimi_i_Turizmit_dhe_Hotelerise_II25.05.2018

Menaxhimi_i_Turizmit_dhe_Hotelerise_III25.05.2018


Sigurime_III25.05.2018

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/