Loading

ORARI I LIGJERATAVE

Orarin e ligjeratave për semestrin dimëror – viti akademik 2020-2021

Më poshtë do të mund të shkarkoni orarin e ligjeratave për semestrin dimëror, viti akademik 2020-2021.

Dogane dhe Shpedicion – Viti II

Dogane dhe Shpedicion – Viti III

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Më poshtë do të mund të shkarkoni orarin e ligjeratave për semestrin veror, viti akademik 2019-2020.

Dogane dhe Shpedicion – Viti I

Dogane dhe Shpedicion – Viti II

Dogane dhe Shpedicion – Viti III

Teknologji Informative dhe Komunikimi

Më poshtë do të mund të shkarkoni orarin e ligjeratave për semestrin dimëror, viti akademik 2019-2020.

Dogane dhe Shpedicion – Viti I

Dogane dhe Shpedicion – Viti II

Dogane dhe Shpedicion – Viti III

Teknologji Informative dhe Komunikimi


Më poshtë do të mund të shkarkoni orarin e ligjeratave për semestrin veror, viti akademik 2018-2019.

Dogane dhe Shpedicion – Viti I

Dogane dhe Shpedicion – Viti II

Dogane dhe Shpedicion – Viti III

Administrim Biznesi – Viti III

Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerise – Viti III


Më poshtë do të mund të shkarkoni orarin e ligjeratave për semestrin dimeror, viti akademik 2018-2019.

Doganë dhe Shpedicioni – Viti i dytë

Doganë dhe Shpedicion – Viti i Tretë

Administrim Biznesi – Viti i tretë

Menaxhimi i turizmit dhe Hotelerisë – Viti i tretë


Orari i ligjeratave për vitin akademik 2017/2018

Më mëposhtë do të mund të shkarkoni orarin e konsultimeve për semestrin veror, viti akademik 2014-2015.

Doganë dhe Shpedicion viti I

Doganë dhe Shpedicion viti II

Doganë dhe Shpedicion viti III


Administrim Biznesi viti I

Administrim Biznesi viti II

Administrim Biznesi viti III


https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/