Kolegji Pjetër Budi

Të nderuar student,
Ju informojmë që më datë 1 Mars, 2021 do të filloj semestri i dytë për vitin akademik 2020/2021. 
Në bazë të vendimit të fundit të Qeverisë së Kosovës për lehtësimin e masave në lidhje me Pandemin Covid 19, procesi mësimor do të filloj të zhvillohet me pjesëmarrje fizike në klasa të Kolegjit. Bashkangjitur gjeni vendimin.  
Orarin e ligjeratave do të u’a përcjellim nderkohe!
Në rast të ndryshimit të masave, Kolegji do t’i adaptohet ndryshimeve sipas vendimeve të organeve përkatëse.
Ju dëshirojme suksese!

Vendim nga mbledhja e 63-të e Qeverisë së Rep. së Kosovës