Kolegji Pjetër Budi

Në  kuadër të strategjisë së Kolegjit Pjetër Budi për krijimin e shkathësive të buta tek studentët, në ambientet e Kolegjit u mbajtë trajnimi “Menaxhimi i Projekteve”

Në fund të trajnimit u shpërndan Certifikata për studentët pjesmarrës.