Kolegji Pjetër Budi

Stafi mësimdhënës i Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of
Economy- E ardhmja e Ekonomisë, nga Friedrich Ebert Stiftung.

Punëtoria po mbahet në Brezovicë – Kosovë me pjesëmarrës nga Ballkani Perendimor.
Gjatë këtij programi rajonal pesë-ditor, ekonomistë nga Ballkani Perëndimor do të debatojnë
mbi një sërë temash që lidhen me ekonominë progresive. Gjatë gjithë kohës, pjesëmarrësit do
të udhëhiqen dhe do të përfitojnë nga të dhënat e ofruara nga ekspertë eminentë nga e gjithë
Evropa.