MENAXHMENT I TURIZMIT DHE HOTELERISË

Në vitet e fundit të ekonomisë së Kosovës është shënuar një ngadalësim i dukshëm në aktivitetet e saj.

Mungesa e arsimit dhe aftësimit adekuat është konsideruar si arsyeja kryesore e shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, por edhe në vendet e tjera të rajonit. Kjo ngre nevojën për programe Akademike cilësore dhe të menduara mirë, veçanërisht programe zhvillimi që ofrohen nga Kolegji Pjetër Budi.

Programi i Menaxhimit përqendrohet në detyrën e stafit të ri me aftësi të përgjithshme menaxheriale, si dhe aftësi menaxheriale me fokus në turizëm, hoteleri dhe sigurime.

Krahasuar me institucionet e tjera akademike, ne ofrojmë programe që u përgjigjen nevojave të tregut dhe ekonomisë së Kosovës në përgjithësi.

Masteri në Menaxhim është një nga programet më të përshtatshme që mund të zbusë situatën e dobët ekonomike që po kalon vendi. Kjo është veçanërisht e zbatueshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat vuajnë nga mungesa e stafit të kualifikuar dhe menaxherëve kompetentë.

Kohëzgjatja e studimit është dy vjet akademike.