Loading

Menaxhim i Sigurimeve

Menaxhment, MA

Profili: Menaxhimi i Sigurimeve

Pse është i nevojshëm Masteri në Sigurime? Këtë përgjigje do ta merrni pasi t’i keni përfunduar studimet Baçelor shumë atraktive në Sigurime. Do të ndjeni nevojën për avancim më të lartë dhe më kualitativ. Analiza e Raporteve Financiare në Sigurime, Rreziku dhe Sigurimi, Hulumtimet Kuantitative dhe Sigurimi, Planifikimi Strategjik në Sigurime janë, disa nga lëndët që do t’ju përgatisin për nivelin Master në Sigurime.
 
Programi ofrohet në kuadër të Masterit në Menaxhment, si profil i veçantë, i cili ndahet në semestrin e tretë. Pas përfundimit të këtij programi, studenti merr gradën Master i Menaxhimit të Sigurimeve.
 
Industria e sigurimeve është ndër më të zhvilluarat në botë dhe stafi i specializuar në këtë fushë është shumë i limituar. Kjo ju mundëson të jeni ndër më të përzgjedhurit dhe njëkohësisht më të veçantit. Nga ana tjetër, industria e sigurimeve llogaritet edhe si industri shumë profitabile dhe fushë shumë atraktive për zhvillim të karrierës!
 
Në “Pjetër Budi” ju mund t’i arrini të gjitha këto, të jeni të parët, profesionalë dhe me një punësim të sigurt. Niveli Master, gjithashtu, ju hap derën për studime të nivelit të doktoratës, nivel i cili avancon edhe me shumë karrierën tuaj.
 
Karriera juaj është e sigurt me fushën e sigurimeve dhe me Kolegjin “Pjetër Budi”.
 

Organogrami në kuadër të njësisë akademike

Bordi këshillëdhënës i jashtëm

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/