Kolegji Pjetër Budi

Hamdi Hajdini, tema me titull: “Menaxhimi i konflikteve tek pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës”.
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”

Fadil Agushi, tema me titull: “Ndikimi i trajnimit të personelit në përformancën e institucionit”
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”

Ilir Berisha, tema me titull: “Sfidat e reja në menaxhimin e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” për ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët”.
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”