Kolegji Pjetër Budi

Për pranimin e 4 praktikantëve në këta sektorë:

1. Zyra Ligjore – 1 praktikant/e
2. Zyra e Komunikimit me Publikun – 1 praktikant/e
3. Zyra e IT – 1 praktikant/e
4. Zyra e Shërbimeve Administrative – 1 praktikant/e

KUSHTET

Për pozitën nr 1. kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

a) Të jenë studentë ose i diplomuar në drejtimë të juridikut.;
b) Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme

Për pozitën nr 2. kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

a) Të jenë studentë të drejtimeve të shkencave sociale ose i diplomuar;
b) Të njohin gjuhën angleze;

Për pozitën nr 3. kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

a) Diplomë Bachelor ose të jenë në vitin e fundit të studimeve në inxhinieri kompjuterike, shkenca kompjuterike, teknologji informacioni ose fusha të tjera të ngjajshme. 
b) Ta njohin gjuhën angleze;

Për pozitën nr 4. kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

a)Të jenë studentë të drejtimeve të shkencave sociale ose i diplomuar ;
b) Të kenë shkathtësi në punë me kompjuter;
c) Përparësi kanë studentët e Kolegjit ”Pjetër Budi”;
d) Të drejtë konkurrimi kanë edhe studentët nga universitete/kolegjet tjera;

Të gjithë të interesuarit për aplikim të aplikojnë duke e dërguar CV-në, në e-mail adresën : [email protected] deri me datën 10.04.2019.
Praktika fillon më 15 Prill dhe përfundon më 15 Korrik 2019.

Benefitet nga Praktika:
• Përgatitje për tregun e punës
• Ambient dinamik dhe miqësor të punës; 
• Dhënien e dëshmisë për përfundimin e praktikes profesionale;
• Mundësi e themelimit të marrëdhënies së punës për praktikantet e suksesshëm.