Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” zyrtarisht ka hapur afatin publik për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2024/2025 në drejtimet e akredituara:

Bachelor:

➢ Doganë dhe Shpedicion

Master:

➢ Menaxhment

➢ Menaxhim i Turizmit dhe Hotelierisë

Po ashtu, së shpejti Kolegji “Pjetër Budi” do të ofrojë trajnime profesionale në drejtimet:

➢ Ndihmës Kuzhinier

➢ Furrëtar

Kushtet dhe kriteret për regjistrimin e studentëve janë si vijon:

• Kushti kryesor për regjistrim në Kolegjin “Pjetër Budi” është përfundimi i arsimit të mesëm dhe kalimi i provimit të maturës.

• Studentët që kanë përfunduar drejtimet e njëjta në shkollën e mesme kanë përparësi në rastin e regjistrimit në Kolegj.

• 15 aplikantët e parë që kanë sukses të shkelqyeshëm dhe aplikojnë para datës 15 korrik fitojnë zbritje  prej 50%)

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

✓ Fletëparaqitja për aplikim (shkarko formularin online duke klikuar këtu)

✓ Letërnjoftimi (origjinal ose i noterizuar )

✓ Tri fotografi (formati 6:9cm)

✓ Dëftesat e shkollës së mesme

✓ Diploma e shkollës së mesme

✓ Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar

✓ Certifikata e lindjes

Ju lutemi që dokumentacionin për aplikim ta dorëzoni në Kolegjin “Pjetër Budi”, Rruga Gazmend Zajmi, Nr. 103, Prishtinë, Kosovë.

Për çdo paqartësi, mund të na kontaktoni në e-email adresën: [email protected] dhe në numrat e kontaktit: +383 44 163 372, 049 163 372.

Ju mirëpresim..