Kolegji Pjetër Budi

Për shumë nxënës, lënda e Matematikës është një “makth”, i cili rritet akoma më shumë me afrimin e provimit të Maturës.

Për tu liruar nga ky “stres” dhe për tu përgatitur super-mirë për provim të Maturës, Kolegji “Pjeter Budi” po organizon orë përgatitore FALAS për lëndën e Matematikës.

Të gjithë të interesuarit të paraqiten për regjistrim ne zyrat e Kolegjit “Pjeter Budi” më së largu deri më 15.05.2021.