Loading

Kalendari Akademik

Viti akademik fillon më 1 tetor të vitit përkatës, ndërsa përfundon me 30 shtator të vitit vijues.

Me 1 tetor mbahet dita informuese për studentët e rinj, me ç’rast studentëve u shpërndahet udhëzuesi për studimet.

Programi mësimor në Kolegjin “Pjetër Budi” mbahet në dy semestra të rregullt: semestri dimëror dhe pranveror.

Semestri dimëror dhe pranveror janë në kohëzgjatje prej 15 javëve dhe dy javë për organizimin e kollokuiumeve, si dhe provimi përfundimtar.

Semestri dimëror fillon më një (1) tetor të vitit akademik dhe përfundon me 15 janar, ndërsa semestri pranveror fillon me 15 shkurt dhe përfundon me 31 maj.

Nr.Viti akademikFillimiMbarimi
1.Dy semestra01 tetor30 shtator
2.Semestri dimëror01 tetor 15 shkurt
3.Semestri pranveror15.shkurt31 maj

KALENDARI AKADEMIK PËR VITIN 2019/2020

VITI AKADEMIK 2019/2020

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/