Loading

JSTOR

JSTOR është një arkivë e gjerë elektronike që ndihmon studiuesit, hulumtuesit dhe nxënësit që të zbulojnë, përdorin dhe të ndërtojnë dituritë mbi një gamë të gjerë në një arkivë dixhitale të besuar.

Në 2009, JSTOR u bashkua me ITHAKA duke ndihmuar komunitetin akademik që të përdorin teknologji digjitale për të ruajtur të dhënat shkencore.

Sot, arkivat JSTOR përfshijnë bursa të botuara në më shumë se një mijë revista të cilësisë më të lartë akademike në të gjitha shkencat humane, shkencat sociale, si edhe monografi dhe materiale të tjera të vlefshme për punë akademike.

Arkivat janë duke u zgjeruar vazhdimisht për të shtuar publikime ndërkombëtare.

Me bashkimin e JSTOR me Aluka në vitin 2008, ajo është rritur për të përfshirë edhe lloje të tjera me përmbajtje të rëndësishme si letrat, historitë gojore, dokumentet qeveritare, pamflete, figura, modelet 3-D, etj.

Dijetarët, mësuesit dhe nxënësit nëpër botë janë duke e bërë përdorimin e arkivit të përditshme në JSTOR.

Mijëra biblioteka dhe institucione të trashëgimisë kulturore, qindra botime të letërsisë shkencore në botë dhe studiues të panumërt kanë punuar për të bërë JSTOR një sukses.

Për t’u kyçur klikoni në http://www.jstor.org/

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/