Loading

Jeta Sociale

Një nga elementët më të rëndësishëm të jetës universitare për të ardhurit dhe studentët aktivë është jeta shoqërore të cilën studentët duhet të jenë në gjendje të zhvillojnë vetë. Është thënë nga shumë studiues se bashkëveprimi me të tjerët rrit ndjenjat e mirëqenies dhe zvogëlon ndjenjat e stresit i cili mund të shkaktohet nga ngarkesa e punës akademike dhe nga përpjekja për tu përshtatur në një mjedis të ri. Prandaj, shoqërizimi në ambiente të ndryshme ndihmon studentët të ndërtojnë lidhje që mund të jenë të dobishme në planin afatgjatë dhe të lëvizin përtej mjedisit të klasës.
Kolegji ynë është i vetëdijshëm për këtë fakt dhe për këtë ne po ofrojmë aktivitete sociale për zhvillimin personal dhe kulturor të studentëve duke mbështetur interesat e tyre.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/