Kolegji Pjetër Budi

Të nderuar studentë dhe të diplomuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnim një ditor që organizohet në Kolegjin “Pjetër Budi”. Gjithashtu, ju informojmë që ju do të pajiseni me certifikata të trajnimit. 

Trajnimi mbahet më datë 24 Shkurt, 2022 duke filluar nga ora 16:00. Për më tepër informata, ju lutem referohuni në agjendën e bashkangjitur.