Kolegji Pjetër Budi

Grupi i dytë i studentëve të vitit të tretë të drejtimit Doganë dhe Shpedicion të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë nisur sot praktikën në terminalet doganore të Republikës së Kosovës. Ata janë shpërndarë në terminalet në Ferizaj, Han të Elezit, Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren dhe Intereuropa. Praktika doganore është pjesë e rëndësishme e punës së studentëve gjatë studimeve në Doganë dhe Shpedicion.