Kolegji Pjetër Budi

Studentët e viteve të treta të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë nisur punën në terren, për realizimin e hulumtimeve shkencore. Të ndarë në 12 grupe, ato do të realizojnë punë hulumtuese për dy muaj dhe më pas, punimet e tyre do t’i prezantojnë para publikut. Në fokus të hulumtimeve të studentëve janë tema të ndryshme. Kolegji “Pjetër Budi” shquhet për punë hulumtuese të stafit akademik dhe të studentëve. Ky projekt i hulumtimeve realizohet çdo vit.