Kolegji Pjetër Budi

Studentë e semestrit të katërt të drejtimit Doganë dhe Shpedicion janë duke kryer punë praktike në pikat përkatëse doganore.

Arbër Dakaj student i vitit të dytë tha se praktika është mundësi mjaft e mirë që të testojnë njohuritë e fituara gjatë ligjeratave dhe implementimin e tyre në praktikë.

“Njohuritë e fituara gjatë ligjeratave me profesorët e lëndëve, po kemi mundësi ti shohim dhe ti zhvillojmë në praktikë p.sh njohuritë për depotë, kontrollimi i kontenjerëve, verifikimi i mallit etj.”  theksoi Dakaj.

Studentëve të programit studimor Doganë dhe Shpedicion u mundësohet kryerja e praktikës në pika doganore sipas marrëveshjes që Kolegji “Pjetër Budi” ka me Doganat e Kosovës.