Kolegji Pjetër Budi

Prishtinë, 02.08.2013

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Universitetit të Prishtinës po kryejnë punë praktike në departamente të ndryshme të Kolegjit “Pjetër Budi”.

Në kuadër të praktikës, studentët janë duke u trajnuar në fushën e marketingut, kontabilitetit, komunikimit masiv etj. Nëpërmjet aktiviteteve të tilla, Kolegji “Pjetër Budi” ka për qëllim që t’i aftësojë të rinjtë, në mënyrë që të jenë të gatshëm për tregun e punës, për ngritjen e kapaciteteve në kompanitë ku ata do të punësohen në të ardhmen dhe të jenë të aftë t’i përballojnë sfidat, në rrugën e tyre drejt ndërtimit të një karriere të suksesshme.

Gjithashtu, profesorët e Kolegjit “Pjetër Budi”po i ndajnë përvojat e tyre me studentët praktikantë