Kolegji Pjetër Budi

Një grup studentësh dhe profesorësh të Universitetit Shtetëror të Tetovës (USHT) vizituan Kolegjin “Pjetër Budi”. Vizita kishte për qëllim vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet të dyja institucioneve, me fokus të veçantë në fushën e turizmit. Nga përfaqësues të “Pjetër Budi” ata u njohën me veprimtarinë e kolegjit, ndërkaq u dhanë edhe propozime konkrete për bashkëpunim të mëtejmë në fushën akademike dhe shkencore.