Kolegji Pjetër Budi

Studentët e Fakultetit të Turizmit dhe Hotelerisë kanë botuar punimet e tyre seminarike, në botimin e parë të revistës “Studenti”. Kjo revistë publikohet nga Organizata Studentore e Kolegjit “Pjetër Budi”
Revista Studentore