Kolegji Pjetër Budi

Organizata Studentore “Studenti për Studentin” e Institutit “Pjetër Budi” botoi nr. 2 të revistës elektronike “Studenti”.
Në këtë numër janë botuar disa nga punimet seminarike të studentëve në drejtimet Doganë dhe Shpedicion dhe Turizëm dhe Hoteleri, të përzgjedhura nga profesorët si më të mirat.
Revista studentore 2