Kolegji Pjetër Budi

Organizata Studentore “Studenti për Studentin” e Institutit “Pjetër Budi” botoi nr. 3 të revistës elektronike “Studenti”.
Në këtë numër janë botuar disa nga punimet seminarike të studentëve në drejtimin Resurse Njerëzore.
Revista studentore 3