Kolegji Pjetër Budi

Ligjëruesja e Kolegjit “Pjetër Budi“, Emira Limani ka prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Instituti i Sociologjisë i Universitetit të Wroclawës në Poloni. Tema e prezantimit “Branding Kosovo” ka shtjelluar literaturën e mbledhur në fushën e marketingut dhe ka prezantuar rezultatet e hulumtimit rreth kampanjës Europianët e Rinj (The Young Europeans).

Prezantimi është pritur mjaft mirë nga pjesëmarrësit e tjerë në konferencë, të cilët kanë parashtruar pyetje. Pjesëmarrja në konferencë është realizuar në kuadër të vizitës studimore që ligjëruesja ka zhvilluar në Institutin e Sociologjisë të Universitetit të Wroclawës, ku ka realizuar edhe pyetësor dhe intervista me pjesëmarrësit e konferencës, hulumtim në bibliotekë etj.