Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” do të ofrojë mundësinë e mësimit online, nëpërmjet platformës SITOS. Kjo është bërë e mundur pas marrëveshjes së arritur me bit Kosova (anëtar i bit Media) që përfshin shërbimet, mirëmbajtjen dhe përkrahjen e Platformës për Mësim Online SITOS. Të gjitha produktet dhe përmbatjet e ofruara nga kjo platformë do të jenë në dispozicion për studentët dhe stafin e kolegjit.
Në platformën e mësimit online janë të integruara edhe nëntë module për mësim online në fushën e teknologjisë informative, të bazuara në standardin ndërkombëtar ECDL, i njohur në më shumë se 140 vende të botës. Po ashtu, platforma përmban katër module elektronike për patentën e ndërmarrësisë ESC