Kolegji Pjetër Budi

Bashkangjitur e gjeni numrin e tretë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për periudhën 15 gusht/15 shtator

newsletter 3