Kolegji Pjetër Budi

Meqë edhe këtë vit Provimi i Maturës Shtetërore do të organizohet sipas ligjit që është në fuqi (Ligjit Nr. 03/L-018 për Provimin Përfundimtar dhe Provimin e Maturës Shtetërore),  Kolegji “PJETËR BUDI” fillon mbajtjen e  trajnimet për Testin e Maturës për të gjithë maturantët.

Trajnimet në fazën e parë do të jenë nga lëndët:

·        Gjuhë Shqipe;

·        Gjuhë Angleze dhe

·        Matematikë

Faza e dytë e trajnimeve do të mbahet  pas datës 6 Qershor dhe do të jenë nga lëndët profesionale.