Kolegji Pjetër Budi

Me një ceremoni solemne, sot në Kolegjin “Pjetër Budi” nisi viti akademik 2014/2015.

Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Nuhi Rexhepi, iu tha studentëve të rinj se do të studiojnë në një institucion prestigjioz, siç është “Pjetër Budi”, ndërkaq i porositi ata që të mos jenë vetëm dëgjues të mirë në auditorët e kolegjit, por bashkëpunëtorë aktivë e krijues në procesin e të mësuarit.
Një numër i madh brucoshësh filluan studimet në disa drejtime që ofron “Pjetër Budi”, si Doganë e Shpedicion, Juridik (me specializimet në të Drejtën Penale, Administrative-Kushtetuese, Financiare dhe Civile), Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhim i Marketingut, Banka-Kontroll Financiar dhe Sigurime.
Kolegji “Pjetër Budi” po e përmbyll dekadën e parë të funksionimit duke ofruar në arsimin universitar mundësi për studime në drejtime unike. Programet akademike zhvillimore dhe të lidhura ngushtë me tregun e punës e karakterizojnë “Pjetër Budin”, duke e bërë të veçantë karshi institucioneve tjera publike e jopublike të arsimit të lartë.
Krahas ligjërimit nga profesorë të njohur, Kolegji “Pjetër Budi” shquhet për punë praktike dhe profesionale të studentëve, ndërkaq është i vendosur në lokacion shumë të përshtatshëm, në qendër të Prishtinës. Po ashtu, Kolegji “Pjetër Budi” është qendër e kultivimit dhe zhvillimit të debatit, si dhe aktiviteteve të tjera kulturore e sportive.
Në ceremoninë solemne të fillimit të vitit akademik u ndanë edhe çmimet për garën e fotografisë