Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” nxori numrin e dytë të revistës shkencore “LOGOS”.
Ky numër i revistës përqëndrohet kryesisht në fushën e bankave, sigurimeve dhe të turizmit e hotelerisë.
Revista nr.2 Logos 2009 gjithashtu përmban transkriptin e Konferencës rajonale “Liberalizimin e tregut të sigurimeve në kontekstin e politikave dhe të legjislacionit të BE-së”, të organizuar nga Instituti i Shkencave Organizative “Pjetër Budi”.
Logos 2