Kolegji Pjetër Budi

Sabri Klaiqi dhe Jeton Vokshi, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi”, të cilët po ashtu kanë përfunduar studimet themelore dhe postdiplomike në këtë kolegj, janë angazhuar në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, në cilësinë e ekspertëve për verifikimin e standardit të profesionit, respektivisht standardit të profesionit “oficer doganor”, në sektorin e sigurisë publike.

“Falë Kolegjit ‘Pjetër Budi’ ku mbarova studimet Bachelor dhe Master, si dhe angazhimin tim në stafin akademik të këtij institucioni, pata fatin, dijen, guximin dhe profesonin deficitar të jem i angazhuar edhe në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve”, thotë Klaiqi, tash kandidat për doktoraturë.

Sipas Klaiqit, verifikimet e sandardit të profesionit do të bëhen në bazë të disa kritereve, si identifikimi i të dhënave të ekipit zhvillues dhe shqyrtimi e analizimi i përmbajtjes së standardit të profesionit, verifikimi i kodit e formatit të standardit të profesionit, si dhe detyra e përgjegjësi të tjera, të përcaktuara me ligj.