Kolegji Pjetër Budi

Studentë të vitit të parë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në një ligjëratë për respektimin e të drejtës së autorit. Me ta është diskutuar se si duhet luftuar plagjiatura gjatë punës së tyre të përditshme akademike. Studentët janë njoftuar edhe për metoda të ndryshme që ndihmojnë në zbulimin e plagjiaturës, siç janë programet e ndryshme softuerike.