Kolegji Pjetër Budi

Me datë 27.11.2017 dhe 04.12.2017 studentët e programit Doganë dhe Shpedicion, viti i dytë, kanë vizituar zyrat e Doganës në Mitrovicë ku kanë mbajtur ligjëratë dhe praktikë në lëndën “Sistemet Informative Doganore”. Këtu studenetët u njoftuar me aspektin praktik të funksionimit të Sistemit Informativ në Doganën e Kosovës. Puna me studentët ka qenë interaktive, është diskutuar për rolin dhe rëndësinë e funksionimit të sistemit Asycuda World – si program kryesor në punën e Doganës, është shpjeguar për rolin dhe ndikimin e TI-së dhe SI-së në ngritjen e punës profesionale, rritjen e efikasitetit të punës, rritjen e përgjegjësisë së zyrtarëve, uljen e burokracisë, etj.Studentët gjatë kësaj vizite e kanë parë aspektin praktik të funksionimit të sistemit informativ në institucion e Doganës si dhe janë njoftuar me “imputet”, përpunimin e të dhënave dhe me “outputet” për raste të caktuara.