Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” në Prishtinë shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për stafin akademik:

 

  1. Dr. i shkencave ekonomike
  2. Dr. i shkencave juridike
  3. Dr. i shkencave të menaxhmentit
  4. Dr. i fushës së doganës
  5. Dr. i fushës së turizmit
  6. Dr. i fushës së teknologjisë ushqimore

Të interesuarit për vendet e punës duhet të paraqesin dokumentacionin si në vijim:

  1. Letër kërkesë për punë
  2. CV
  3. Kopje të diplomave/certifikatave të përgatitjes profesionale
  4. Kopje të një dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë)

Afati i fundit për aplikim është 25.09.2014.

 

Të interesuarit duhet t’i dërgojnë dokumentet nëpërmjet email adresës [email protected].

Informatat shtesë mund të merren në telefonat 038 234 566, 044 163 372 dhe 049 163 372, ose nëpërmjet emailit [email protected].

Kolegji “Pjetër Budi”
Rr. “Agim Ramadani” (përballë Mensës së Studentëve)

Prishtinë