Kolegji Pjetër Budi

Për pranimin e tre (3) praktikantëve në:

 

1. Bibliotekë – një (1) praktikant/e

2. Zyrën e Prodekanit – një (1) praktikant/e

3. Zyrën e Marketingut – një (1) praktikant/e

KUSHTET

 

Kandidatët duhet të kenë mbaruar shkollën e mesme apo të jenë studentë të drejtimeve të shkencave sociale. Ata duhet të kenë shkathtësi dhe njohuri të mira të punës me kompjuter, të kenë shkathtësi të mira komunikimi dhe aftësi e shkathtësi për punë në institucion. Njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme.

Praktika zgjat gjashtë (6) muaj.

Të interesuarit CV-të duhet t’i dërgojnë në e-mail adresën: [email protected], me shënimin për pozitën në të cilën aplikojnë.

Konkursi është i hapur deri më datën 26.11.2013.