Kolegji Pjetër Budi

                                                                  KONKURS
                   për plotësimin e vendeve të lira të punës për stafin akademik:
1. Dr. dhe Mr. i shkencave ekonomike (Financa Publike, Kontabilitet, Sistem Fiskal, Marketing, Tregti dhe Biznes Ndërkombëtar, Transport Ndërkombëtar, Shpedicion Ndërkombëtar, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Ndërmarrësi, Bazat e Shitjes, Kontroll Financiar, Kontroll Tatimor dhe Doganor, Sistem Doganor, Menaxhim i Riskut)
2. Dr. dhe Mr. i shkencave juridike (E Drejta në Turizëm dhe Hoteleri, E Drejta Afariste, Procedura Administrative,Doganore, Kriminalitet Financiar, Politika Kriminale, E Drejta në Sigurime, E Drejta Evropiane, Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni, Kriminaliteti Kompjuterik)
3. Dr. i shkencave kompjuterike
4. Dr. i Matematikës (Matematikë Aktuare, Statistikë)
5. Dr. i Kimisë (Njohja Doganore e Mallrave, Njohja e Mallrave me Shkencën e Ushqimit
6. Dr. i Gjeografisë (Gjeografia Turistike, Destinacioni Turistik)
7. Dr. i Bujqësisë (Turizmi Rural)
8. Dr. i Historisë (Trashëgimia Kulturore)
9. Dr. i Sociologjisë
10. Lektor i Gjuhës Angleze
Të interesuarit për vendet e punës duhet të paraqesin dokumentacionin si në vijim:
1. Letër motivimi
3. Kopje të diplomave/certifikatave të përgatitjes profesionale
4. Kopje të një dokumenti identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë)
Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve është 16.09.2013.
Të interesuarit duhet t’i dërgojnë dokumentet nëpërmjet email adresës [email protected].
Informatat shtesë mund të merren në telefonat 038 234 566, 044 163 372 dhe 049 163 372, ose  nëpërmjet emailit [email protected].