Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” ka prezantuar ofertën e veçantë për studime, në të gjitha drejtimet dhe në të dy nivelet – Bachelor dhe Master.

Kështu, për regjistrim në studimet Bachelor, studentët e shkëlqyeshëm përfitojnë 20 % zbritje, për grupe deri në veta – 5 % zbritje (BA dhe MA), për grupe deri në dhjetë veta – 10 % zbritje (BA dhe MA), për dy pjesëtarët të një familjeje – 10 % zbritje (BA dhe MA), për pjesëtarët e Policisë së Kosovës (për studime në departamentin Polici Financiare) – 20 % zbritje (BA dhe MA), për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe të Doganës së Kosovës 20 % zbritje (BA dhe MA), si dhe për studentët e “Pjetër Budit deri 20 % zbritje (MA).

Kolegji “Pjetër Budi” ofron edhe lehtësira të tjera, siç është mundësia e pagesës për studime deri në 12 këste.

Po ashtu, “Pjetër Budi” ofron mundësi dhe për bursa studimi.

Kolegji “Pjetër Budi” ofron studime universitare në drejtime unike dhe zhvillimore, siç janë Doganë dhe Shpedicion, Sigurime, Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Sigurime, Administrim Biznesi, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Banka-Kontroll Financiar (Polici Financiare) dhe Menaxhim i Marketingut (në nivelin Bachelor), si dhe Menaxhment, Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë, Menaxhim i Sigurimeve dhe Doganë e Shpedicion (në nivelin Master) .

 

Konkursi për regjistrimin e studentëve në afatin e parë vazhdon të jetë i hapur deri më 9 gusht 2013.