Kolegji Pjetër Budi

Në konferencën e mbajtur nga studentët praktikant në Kolegjin “Pjetër Budi”, u prezantuan tre problemet kryesore me të cilat ballafaqohen të rinjtë e kryeqytetit. Në grupin e parë të problemeve sipas sondazhit përfshihen ekonomia, papunësia dhe varfëria në grupin e dytë problemet në fushën e shëndetësisë, kurse në grupin e tretë të problemeve kryesore, sipas perceptimit të tyre janë uji dhe mbeturinat.

Nga ky sondazh kanë dalur edhe tre shërbimet më të mira komunale që sipas rezultateve nga të anketuarit janë siguria, infrastruktura dhe energjia

Të anketuarve u është drejtuar edhe një pyetje për përfaqësimin e rinisë në parti dhe institucione, e që del se 85% e tyre mendonjë se rinia nuk është e përfaqësuar sa duhet në parti dhe institucione qendrore e lokale të Kosovës.

 

Sondazhi është realizuar në muajin shtatorë nga studentë të tre fakulteteve nën ombrellën e Kolegjit “Pjetër Budi”