“Pjetër BUDI” COLLEGE congratulates the International Labor Day – May 1!

“Pjetër BUDI” COLLEGE in Prishtina, congratulates all the academic staff, the administrative staff and all those who contribute to the establishment of the College as a hearth of knowledge International Labor Day – May 1! In essence, this day is dedicated to workers around the globe, who with their work and dedication affect the economic […]

COMPETITION for internships

The students of BA and MA level of the College “Pjeter Budi” are informed that the Express Post – GEP (with which the College has signed a cooperation agreement months ago), has announced a COMPETITION for internships for 2 (two) students in the department of finance The duration of the internship is 3 months, with […]

COLLECTION ′′ PETER BUDI ′′ AND SHIPPING COMPANY ′′ PRO SHIPPING ′′ USA SIGN MEMORANDUM COOPERATION

Today, on 19.04.2021, the Memorandum of Cooperation between the ′′ Pjeter Budi ′′ College and the Transporting Company ′′ Pro Transport ′′ Sh.p.k. was signedManaging Director of Pro Transport, Mr. Faton Demaj was hosted by Rector Prof. Artan Haziri, Prorector for teaching, research and academic development Prof. Luljeta Aliu and General Secretary of Ass College. […]

Online Training : PUBLIISHING ARTICLES IN HIGH IMPACT FACTOR JURNALS: PRESPECTIVES OF SCOPUS AND WEB SCIENCE .

Today, on February 2, “Pjetër Budi” College organized a training with Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu – Head of (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akredasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)) – Higher Education Planning, Auditing, Accreditation and Coordination Board (YÖDAK) in Cyprus.   Participants in the training were, students, academic staff, College management and administrative staff. Some of the participants […]

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020. Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19. Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ […]

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë: Konkurs për zgjedhje të Rektorit Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:  1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë. 2. Të ketë përvojë të dëshmuar […]

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë: KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT KOLEGJI “PJETËR BUDI” – 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë – 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim Kushtet për aplikim: Kushtet për […]