To help a family in need, on the occasion of Eid al-Fitr”

To help a family in need, on the occasion of Eid al-Fitr”

They started with an idea “To help a family in need, on the occasion of Eid al-Fitr”.The Head of the Student Parliament  Armond Vrenezi, and the two vice heads Bardha Kelmendi, Albin Krasniqi, three students of “Pjetër Budi” College took the initiative to help a family in need, where they found support from students and staff of the College.These students…

Read more

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë: KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT KOLEGJI “PJETËR BUDI” – 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë – 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim Kushtet për aplikim: Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të…

Read more

Online learning

Online learning

The state of emergency from the COVIT-19 pandemic that is reigning around the world has made transformation necessary of teaching from classical to online teaching.Pjetë Budi College has continuously promoted and promoted the digitalization of the student service and the teaching process since 2008.through accessible online commercial platforms developed by the institution itself, such as: SITOS System, Service System Administrative…

Read more

COVID19

COVID19

symptoms The most common symptoms of Coronavirus are fever, fatigue, and dry cough. Some patients may also have a sore throat, runny nose, runny nose, or runny nose. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but do not show any symptoms. Most people (about 80%) recover from the disease without the need for special treatment.…

Read more

KONKURS për PUNË

KONKURS për PUNË

Për plotësimin e vendve të lira të punës: 1. Sekretar i Kolegjit2. IT / Ekspert i Teknologjisë Informative3. Zyrtar/e për projekte dhe hulumtime Për pozitën nën 1. kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi), së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter dhe programet: Word, Excel dhe Internetin…

Read more