Profesorë ndërkombëtarë mbajtën trajnim për studentët

Në Kolegjin ”Pjetër Budi” është mbajtur trajnimi për studentë, në kuadër të projektit TEMPUS për institucionet e arsimit të lartë. Në trajnimin që kishte bënte me zhvillimin e karrierës, shkathtësitë e prezantimit dhe komunikimin në biznes morën pjesë studentë dhe një pjesë e stafit akademik të Kolegjit ”Pjetër Budit”. Ata përfituan njohuri të mira dhe […]

Profesori i Kolegjit “Pjetër Budi” në Forumin Evropian të Turizmit

Profesori i Kolegjit “Pjetër Budi”, Hysen Sogojeva ka marrë pjesë në Forumin Evropian të Turizmit, i cili është mbajtur në Napoli të Italisë. Përveç Sogojevës, i cili udhëheq Divizonin e Turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës, pjesë e forumit ishte edhe zëvendësministri i MTI-së, Cuneyd Ustaibo. Edicioni i 13-të i forumit kishte […]

Ekspertja zvicerane Gisela Raber po mban trajnime në “PJETËR BUDI”

Ekspertja zvicerane Gisela Raeber është duke mbajtur trajnime dhe workshope për stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Me një përvojë të gjatë dhe specialiste në këto fusha, Raeber ka bashkëpunuar me institucione dhe kompani në shumë vende të Evropës. Bashkë me stafin e Kolegjit “Pjetër Budi”, ndërkaq, ajo […]

Ligjëratë për respektimin e të drejtës së autorit

Studentë të vitit të parë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në një ligjëratë për respektimin e të drejtës së autorit. Me ta është diskutuar se si duhet luftuar plagjiatura gjatë punës së tyre të përditshme akademike. Studentët janë njoftuar edhe për metoda të ndryshme që ndihmojnë në zbulimin e plagjiaturës, siç janë programet […]

U mbajt trajnimi për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale

Një trajnim për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale është organizuar në Kolegjin “Pjetër Budi” me pjesëmarrjen e një pjese të stafit akademik, Zyrës së Cilësisë dhe studentëve. Trajnimi është fokusuar në hulumtimet kuantitative nëpërmjet rrugëve të ndryshme të internetit dhe aplikacioneve softuerike dhe kishte për qëllim avancimin e njohurive dhe shkathtësive në këtë fushë, gjë […]

Në Kolegjin “Pjetër Budi” vazhdojnë trajnimet për të gjithë maturantët

Po vazhdojnë trajnimet për Testin e Maturës, për të gjithë maturantët, nga lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë. Gjatë fundjavës, trajnimet do të vazhdojnë sipas këtij orari:   Kjo është faza e parë e trajnimeve, ndërsa faza e dytë do të fillojë më 8 qershor 2014, me trajnimet nga lëndët profesionale.   Kolegji “Pjetër […]

Të gjithë maturantët drejt Kolegjit “Pjetër Budi”

Maturantë nga të gjitha shkollat e komunës së Prishtinës po ndjekin trajnimet për Testin e Maturës të organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”. Në fazën e parë, trajnimet po mbahen në tre lëndë, Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze dhe Matematikë, ndërsa në fazën e dytë të trajnimeve do të përfshihen lëndët profesionale të cilat do të organizohen […]

TRAJNIME NË KOLEGJIN “PJETËR BUDI”

Kolegji “Pjetër Budi” ofron  trajnime të hapura për të gjithë të interesuarit, në këto fusha: PREZANTIMI NË POwER POINT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 1 orë dhe mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor 2013, çmimi për person është 99 euro. PLATFORMA ONLINE E MARKETINGUT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë […]

Studentët e “Pjetër Budit” trajnohen në kuadër të Projektit Tempus

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim. Përveç dy prezantimeve nga zyrtarë të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve, […]

Trajnim për zhvillimin e kurrikulave në kuadër të Projektit Tempus

Zyrtarë nga institucione të arsimit të lartë në Kosovë, në mesin e të cilëve edhe nga “Pjetër Budi”, kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të Projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim. Ekspertë të njohur […]