Online Training : PUBLIISHING ARTICLES IN HIGH IMPACT FACTOR JURNALS: PRESPECTIVES OF SCOPUS AND WEB SCIENCE .

Online Training : PUBLIISHING ARTICLES IN HIGH IMPACT FACTOR JURNALS: PRESPECTIVES OF SCOPUS AND WEB SCIENCE .

Today, on February 2, “Pjetër Budi” College organized a training with Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu – Head of (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akredasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)) – Higher Education Planning, Auditing, Accreditation and Coordination Board (YÖDAK) in Cyprus.   Participants in the training were, students, academic staff, College management and administrative staff. Some of the participants were also online on the…

Read more

Training : Publishing Articles in High impact factor journals : Prespectives of Scopus and Web Science

Training : Publishing Articles in High impact factor journals : Prespectives of Scopus and Web Science

On February 2nd 2021, starting from 10 am  “Pjeter Budi” College organizes the next training from:  Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu – Leader of the Planning Board, Audit, Accreditation and Coordination of Higher Education (YÖDAK) in North Cyprus. The Training subject is: PUBLISHING ARTICLES IN HIGH IMPACT FACTOR JOURNALS: PERSPECTIVES OF SCOPUS AND WEB OF SCIENCE

Read more

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020. Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19. Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ . Me qëllim të parandalimit…

Read more

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë: Konkurs për zgjedhje të Rektorit Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:  1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë. 2. Të ketë përvojë të dëshmuar menaxhuese. Procedura e perzgjedhjes: Konkurrimi…

Read more

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë: KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT KOLEGJI “PJETËR BUDI” – 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë – 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim Kushtet për aplikim: Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të…

Read more

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

Si institucion i Arsimit të Lartë, Kolegji “Pjetër Budi” u themelua me 20 Maj 2005. Ky institucion cilësor u themelua me qëllim për t’i shërbyer vendit me arsim cilësor në mbështetje të të rinjëve, në zhvillim të aftësive të tyre shkencore, duke i përgaditë studentët për jetën, për punë profesionale, për të jetuar brenda një familje dhe brenda një komuniteti…

Read more

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Gjendja e jashtëzakonshme nga pandemia COVIT-19 që po mbretëron në të gjithë botën e ka bërë të domosdoshëm transformimin e mësimdhënies nga ajo klasike në mësimdhënie online.Kolegji “Pjetë Budi”  vazhdimisht që nga viti 2008 e ka promovuar dhe nxitur digjitalizimi e shërbimit studentor dhe procesin mësimornëpërmjet platformave të qasshme komerciale online të zhvilluara nga vet institucioni, siç janë: Sistemi SITOS,…

Read more

COVID 19

COVID 19

Simptomat Simptomat më të zakonshme të Koronavirusit janë ethet, lodhja dhe kolla e thatë. Disa pacientë mund të kenë edhe dhimbje fyti, zënie të hundës, rrjedhje hundësh ose barkqitje. Këto simptoma janë zakonisht të lehta dhe fillojnë gradualisht. Disa njerëz infektohen, por nuk shfaqin ndonjë simptomë. Shumica e njerëzve (rreth 80%) shërohen nga sëmundja pa pasur nevojë për trajtim të…

Read more