Urime Festën e Pashkëve Ortodokse

Urime Festën e Pashkëve Ortodokse

Kolegji “Pjetër Budi” uron te gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët. Kjo ditë na ndihmoftë të gjithëve për të ringjallur shpresat në jetë  dhe për të tejkaluar sfidat me besim, dashuri e në harmoni të plotë. Gëzuar Festën e Pashkëve! Zoti ju bekoftë Ju dhe familjet tuaja. Bazuar në Ligjin për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, me rastin e festës…

Read more

Congratulations to the Orthodox Easter

Congratulations to the Orthodox Easter

The “Pjetër Budi”college congratulates all orthodox believers happy easter. May this day help us all to revive our hopes on life and to overcome challenges with faith, love and complete harmony. Happy Easter! May God bless you and your families. Based on the law on official holiday in the Republic of Kosovo, on the occassion of the Orthodox Easter at…

Read more

The “Pjetër Budi” College signed a cooperation agreement with S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

The “Pjetër Budi” College signed a cooperation agreement with S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

This cooperation agreement is related to the “Pjeter Budi” College, between the Dean Prof. Ass. Dr. Orhan Ceku and Prof.Ass. Ines Dika, Permanent Representative of STA (Country Master Distributor for ETS), based on the Law on Higher Education in the Republic of Kosovo and based on the Administrative Instruction for Languages ??for the second or third cycle of 22/02 /…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me  S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

Kolegji “Pjetër Budi” nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

Kjo marrëveshje bashkëpunimi lidhet në Kolegjin“Pjeter Budi”, mes Dekanit Prof. Ass. Dr. Orhan Ceku dhe Prof.Ass. Ines Dika, përfaqësuese e përhershme e S.T.A (Country Master Distributor for ETS), bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ për Gjuhët për ciklin e studimit të dytë apo të tretë, të datës 22/02/2018, Prot.…

Read more

The students of the college “Pjetër Budi” visited the Kosova Chamber of commerce

The students of the college “Pjetër Budi” visited the Kosova Chamber of commerce

Students of the “Pjetër Budi” college respectively the students of the Customs and Freight Forwarders program within subject “Competition Law” with Professor Naser Gjinovci, conducted a study visit to the Kosovo Chamber of commerce.During the visit, students were informed of the work and activity of this very important institution in our country that works on promoting local businesses. In addition…

Read more

Takim mes Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Erasmus+

Takim mes Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Erasmus+

Në organizmin e MASHT në bashkëpunim me Zyrën e Erasmus+ në Kosovë, të premten është zhvilluar një takim me rektorët e institucioneve të Arsimit të Lartë në Kosovë, ku ka marr pjesë edhe Dekani i Kolegjit “Pjeter Budi” Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku. Në këtë takim është diskutuar për qasjen në programin “Erasmus +” dhe për të koordinuar veprimet, në…

Read more

Congratulations, for many Easter times!

Congratulations, for many Easter times!

The most heartfelt wishes on the occasion of the Easter Holiday to all citizens of the Catholic faith. Let those Easter revive generosity, tolerance, respect, and love among each other. Congratulations for many Easter times! Also, based on law no. 03 / L-064 as well as the official holiday calendar for 2019, you are informed that on the occasion of…

Read more

Legal expert Teuta Rudi holds a lecture at the College “Pjetër Budi”

Legal expert Teuta Rudi holds a lecture at the College “Pjetër Budi”

The lecture was held with the “Customs and Freight Forwarding” students regarding the right of EU competition and the application of its norms in Kosovo legislation. Students had the opportunity to be informed about how the EU internal market competition is protected from a legal point of view and what penalties the European Commission takes against banned agreements such as…

Read more