Loading

ECDL TRAJNIMI

Ne jetojmë në një shoqëri digjitale.  Sipas Statistikave Kombëtare, 78% e të rriturve kanë problem qasjen në internet  – megjithatë shumica prej nesh kanë marrë pak trajnime formale në IT. Për ata të cilët nuk janë rritur me botën digjitale, mund të duket e vështirë për të përballuar ritmin e sotëm.

Për të pasur më të lehtë juve ju duhet një trajnim për ECDL. ECDL (European Computer Driving License) është një kualifikim formal i Teknologjisë së Informacionit që tregon se përdoruesi mund të përdorë një kompjuter me vetëbesim dhe efektivitet.

Ende nuk jeni i sigurt? Këtu janë pesë arsye që paguan për të marrë një kualifikim ECDL.

 

  • ECDL-së kualifikimi është shumë i respektuar;
  • ECDL kualifikim është gjithëpërfshirës;
  • ECDL ju jep siguri informative;
  • ECDL siguron punësimin tuaj;
  • ECDL trajnimet janë të disponueshme dhe të mundshme në çdo kohë. Kolegji “Pjetër Budi” është  Qendër Testimi e autorizuar nga ECDL Kosova. 

 

ECDL është standard global në aftësitë kompjuterike të përdoruesit. Përmes ECDL-së  kandidatëve u ofrohet një certifikatë e njohur ndërkombëtarisht, e cila mbështetet nga qeveritë, shoqëritë kompjuterike, organizatat ndërkombëtare dhe korporatat tregtare në nivel global.ECDL vërteton se përdoruesi është kompetent për përdorimin e një kompjuteri personal dhe aplikacioneve të zakonshme kompjuterike dhe i njeh konceptet thelbësore të IT-së

 

Megjithëse shumica prej nesh përdorim teknologjinë në baza ditore, por  nuk kemi një kualifikimin formal për të provuar nivelin dhe aftësitë që ne kemi. Pra, si mund t’i tregoni ju punëdhënësve tuaj se keni një njohuri në TI?

Për fat të mirë, ka një kurs të njohur ndërkombëtarisht për të bërë pikërisht këtë.

Dhe nëse jeni duke kërkuar të zgjeroni njohuritë tuaja, ajo që ju duhet të dini është pikërish ECDL

 

Ky certifikim u siguron studentëve  aftësitët e TI-së  që nevojiten për të ndërtuar një bazë kompjuterike, motivon për të mësuarit e mëtejshëm dhe  përmison mundësitë e punësimit në një gamë të gjerë fushash dhe industrish.

 

 

MODULI BASE:

 

KODI MODULI LIGJERATAT USHTRIMET PARA TESTIMIT TOTALI Koment shtesë
M3 Perpunimi i teksteve 20 orë 2 orë 22 orë Mbahen 3 herë në javë
M4 Kalkulimi i tabelave 18 orë 2 orë 20 orë Mbahen 3 herë në javë
M10 Bazat e kompjuterit 12 orë 2 orë 14 orë Mbahen 3 herë në javë
M11 Bazat e Internetit 12 orë 2 orë  14 orë Mbahen 3 herë në javë

 

Çmimorja:

Çmimorja për studentët dhe stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” – 100 EURO për katër Module

 

Cmimi në euro
Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

 

Për studentët jashta Kolegjit “Pjetër Budi”  – 150 EURO për katër Module

nëse je student dhe je nën moshën 25 vjeçe:

Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

 

 

Për studentët jashta Kolegjit “Pjetër Budi”  – 180 EURO për katër Module

nëse je student dhe je mbi  moshën 25 vjeçe:

Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

 

 

Për individ  jashta Kolegjit “Pjetër Budi”- 200 EURO për katër Module

 

nëse je i punësuar dhe mbi moshën 25 vjeçe  

Cmimi në euro
Regjistrimi 45.00
Exams 15.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certifikatat 5.00
pjeterbudi@gmail.com
https://www.facebook.com/KolegjiPjeterBudi/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/
GOOGLE
https://pjeterbudi-edu.com/ecdl-trajnimi">