Loading

ECDL TRAJNIMI

Nëse jeni duke kërkuar të zgjeroni njohuritë tuaja, ajo që ju duhet të dini është pikërish ECDL

ECDL është standard global në aftësitë kompjuterike të përdoruesit, duke iu ofruar juve në tre nivele mësimi:

 • BASE
 • STANDARD
 • ADVANCED

Përmes ECDL-së kandidatëve u ofrohet një certifikatë e njohur ndërkombëtarisht, e cila mbështetet nga:

 • qeveritë,
 • shoqëritë kompjuterike,
 • organizatat ndërkombëtare dhe
 • korporatat tregtare në nivel global.

Ky certifikim u siguron studentëve  aftësitët e TI-së  që nevojiten për të ndërtuar një bazë kompjuterike, motivon për të mësuarit e mëtejshëm dhe  përmison mundësitë e punësimit në një gamë të gjerë fushash dhe industrish

Këtu janë pesë arsye që paguan për të marrë një kualifikim ECDL.

 • ECDL kualifikim është  gjithëpërfshirës

o   ECDL kualifikim mbështetë juristët

o   ECDL kualifikim mbështetë ekonomistët

o   ECDL kualifikim mbështetë mësimdhënësit

o   ECDL kualifikim mbështetë zyrtarët administrativ…

 • ECDL ju jep siguri informative
 • ECDL siguron punësimin tuaj
 • ECDL trajnimet janë të disponueshme dhe të mundshme në çdo kohë

MODULI BASE:

KODI MODULI LIGJERATAT USHTRIMET PARA TESTIMIT TOTALI Koment shtesë
M3 Perpunimi i teksteve 20 orë 2 orë 22 orë Mbahen 3 herë në javë
M4 Kalkulimi i tabelave 18 orë 2 orë 20 orë Mbahen 3 herë në javë
M10 Bazat e kompjuterit 12 orë 2 orë 14 orë Mbahen 3 herë në javë
M11 Bazat e Internetit 12 orë 2 orë  14 orë Mbahen 3 herë në javë

Çmimorja:

Çmimorja për studentët dhe stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” – 100 EURO për katër Module

Cmimi në euro
Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

Për studentët jashta Kolegjit “Pjetër Budi”  – 150 EURO për katër Module

nëse je student dhe je nën moshën 25 vjeçe:

Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

Për studentët jashta Kolegjit “Pjetër Budi”  – 180 EURO për katër Module

nëse je student dhe je mbi  moshën 25 vjeçe:

Exams 10.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certidikatat modulate 5.00
Libri 2.10

Për individ  jashta Kolegjit “Pjetër Budi”- 200 EURO për katër Module

 

nëse je i punësuar dhe mbi moshën 25 vjeçe  

Cmimi në euro
Regjistrimi 45.00
Exams 15.00
Testet diagnostifikuese 5.25
Certifikatat 5.00
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/