Kolegji Pjetër Budi

E-Servisi

Kliko për qasje

MANUALI PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE

RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN E PROVIMEVE DHE VLERËSIMIN E STUDENTËVE