Diplomimet Master në Kolegjin “Pjetër Budi”

Me datë 08/06/2019 në Kolegjin “Pjetër Budi” diplomuan studentët:

VJOSA SHEHU

Punimi Master me titull: “Kuptimi i dëmit sipas të drejtës kontestimore dhe roli i Institucionit të Ndërmjetësimit”.

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhim i Sigurimeve.

PATRIOT ZHUNIQI

Punimi Master me titull “Parimet ekonomike të afarizmit të kompanive të sigurimit me fokus Treguesit Carmel”,

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Sigurimeve.

VJOLLCA BEGU

Punimi Master me titull:  “Menaxhimi i dëmeve – Rasti i Byrosë Kosovare të Sigurimeve”

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhim i Sigurimeve.

Leave a comment