Debati me studentët tonë dhe me pronarin e kompanisë Meka Halal Food, z.Burim Piraj

Debati me studentët tonë dhe me pronarin e kompanisë Meka Halal Food, z.Burim Piraj.

Leave a comment