Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë (MA)

Starting 1 October 2023

Drejtimi Master në Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë është një program i specializuar i studimit i cili përqendrohet në trajnimin e studentëve për të bërë karrierë në industrinë e turizmit dhe hotelierisë. Këto programe të masterit janë të specializuara dhe ofrojnë njohuri thelbësore dhe praktika në fusha të tilla si menaxhimi i hotelit, menaxhimi i restorantit, turizmi, marketingu turistik, financat dhe buxhetimi, si dhe planifikimi dhe organizimi i eventeve turistike.

Grada master Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë mund të ofrojë studentëve një numër të mundësive profesionale në sektorin e turizmit dhe hotelierisë, duke përfshirë pozita si menaxherë hoteli, menaxherë restorantesh, menaxherë eventesh turistike, specialistë të marketingut turistik dhe drejtues të agjensive turistike.

Leave a comment